Alle beløp er oppgitt i millioner kroner. 

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger
1,21 % CERT 364 010219 02.02.18 01.02.19 400 1,21 % DNB Bank Markets

Låneavtale NO0010815558

THOL64 PRO

1,18 % CERT 364 030818 04.08.17 03.08.18 300 1,18 % Swedbank

Låneavtale NO0010802028

THOL62 PRO

FRN CERT 365 270618 27.06.17 27.06.18 150 FRN * Nordea

Låneavtale NO0010799596

1,40 % CERT 365 200418 20.04.17 20.04.18 200 1,40 % Handelsbanken Capital Markets

Låneavtale NO0010791445

THOL58 PRO 

* 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering.